Psycholog
Brief info

Nazywam się Alicja Sobik-Lipus. Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam 5-letnie studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kolejnych latach uzyskałam uprawnienia pedagogiczne, a także ukończyłam z wyróżnieniem czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 631.

Nazywam się Alicja Sobik-Lipus. Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam 5-letnie studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W kolejnych latach uzyskałam uprawnienia pedagogiczne, a także ukończyłam z wyróżnieniem czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwesytecie SWPS w Katowicach. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 631.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Od 2011 do 2019 roku pracowałam w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Będąc zatrudniona w tej placówce miałam możliwość pracy z pacjentami oddziałów ogólnopsychiatrycznego i sądowego oraz z klientami Poradni Zdrowia Psychicznego. W szpitalu zajmowałam się pracą w głównej mierze z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi (cierpiącymi na schizofrenię, zaburzenia urojeniowe), uzależnionymi, z zaburzeniami osobowości, prezentującymi objawy lękowe i afektywne, a także z osobami o obniżonym potencjale intelektualnym. Przeprowadzałam diagnostykę psychologiczną, indywidualne spotkania psychoterapeutyczne oraz grupową i indywidualną psychoedukację. W latach 2016-2018 współpracowałam również ze Szpitalem Chorób Płuc w Pilchowicach, gdzie przeprowadzałam psychologiczne konsultacje pacjentów ze schorzeniami somatycznymi, znajdującymi się w stanie kryzysu emocjonalnego, potrzebującymi wsparcia. W latach 2013-2017 pełniłam funkcję biegłego sądowego w dziedzinie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Zajmowałam się przeprowadzaniem badań i sporządzaniem opinii sądowo-psychologicznych na zlecenie wymiaru sprawiedliwości.

Od 2014 roku prowadzę indywidualną praktykę psychologiczną. W chwili obecnej przyjmuję pacjentów w gabinetach w Raciborzu i Rybniku. Przyjmuję osoby dorosłe. Zajmuję się przede wszystkim leczeniem zaburzeń lękowych, afektywnych, OCD, zaburzeń snu, schizofrenii, zaburzeń osobowości oraz zachowania. Pomagam osobom zmagającym się z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi, z niską samooceną, klinicznym perfekcjonizmem. W procesie terapeutycznym pracuję w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, koncentrując się przede wszystkim na skutkach myślenia oraz zachowań, które danej osobie i jej otoczeniu sprawiają cierpienie. Wykorzystuję również techniki terapii III fali – m.in. Terapię Akceptacji i Zaangażowania ACT. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, szanując jego poglądy i osobisty system wartości. Uważnie słucham swoich pacjentów i dostosowuję metody terapeutyczne do specyfiki problemu, z jakimi się zgłaszają. Nie pozostaję również zamknięta na osiągnięcia wywodzące się z innych podejść terapeutycznych. Za kryterium przydatności danej metody w terapii uznaję jej sprawdzoną skuteczność oraz przynoszenie człowiekowi ulgi w jego cierpieniu.

Mając na uwadze dobro swoich pacjentów ściśle przestrzegam kodeksu etycznego psychologa oraz kodeksu terapeuty poznawczo-behawioralnego. Swoją pracę poddaję superwizji, co oznacza konsultacje z superwizorem lub innymi psychoterapeutami, zapewniające wyższą jakość usług dla pacjenta. Każdorazowo dane osobowe pacjenta pozostają chronione. Dużą dbałość przykładam do zachowania obowiązującej mnie tajemnicy zawodowej. Należę do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce oraz jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.