Wersja Angielska

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek.med Dominik Maślanka
specjalista psychiatra

Dominik Maślanka

lekarz medycyny
specjalista psychiatra
Specjalistyczna Praktyka Lekarska:
ul. Podwale 14/4, Racibórz obok McDonald's
Przyjmuje we wtorki.
Napisz do mnie: maslanka.psychiatra@onet.eu
Lub zadzwoń: 693 495 957

O MNIE

Od ponad 15 lat pracuję z pacjentami zmagającymi się z różnymi problemami psychicznymi wynikającymi z choroby czy też związanymi z codziennymi problemami współczesnego zagonionego życia.

leczenie

W swej praktyce opieram się na indywidualnym podejściu do pacjenta, rozmowie, próbie rozwiązania problemów wraz z pacjentem, ewentualnie przy zaangażowaniu bliskich, oczywiście za zgodą pacjenta. W procesie leczenia wykorzystuję metody leczenia farmakologicznego wraz z terapią psychologiczną.

Fototerapia

FOTOTERAPIA jest metodą leczenia z wyboru u pacjentów z depresją zimową w przebiegu choroby afektywnej sezonowej. Leczenie światłem – metoda terapeutyczna polegająca na eksponowaniu chorego na działanie jasnego światła o natężeniu od 2500 do 10000 luksów na poziomie oczu leczonej osoby.

Przyszłość

Z uwagi na moje zainteresowania (całościowa opieka psychiatryczna nad osobami w podeszłym wieku) i chęć dalszego rozwoju w 2016 roku rozpocząłem studia podyplomowe w dziedzinie Geriatria i Opieka Długoterminowa.

Opinie o mnie na stronach www: https://www.znanylekarz.pl/ i http://dominik.maslanka.mp.pl/
Jeżeli jesteście Państwo zadowoleni z mojej pomocy proszę o wpis, jeżeli nie - proszę o kontakt celem wypracowania jak najlepszego rozwiązania.

O

Doświadczenie zawodowe
Choroby psychiczne są chorobami takimi samymi jak każde inne i można je nowocześnie leczyć

Doświadczenie zawodowe: po ukończeniu w 2000 roku Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach podjąłem pracę w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. W 2009 roku uzyskałem tytuł specjalisty psychiatry, przez 13 lat pracowałem na oddziale żeńskim tegoż szpitala, a od 2013 roku do 2016 roku na oddziale psychiatrycznym sądowym. Od 2010 roku jestem biegłym sądowym w dziedzinie psychiatrii przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach. Od 2004 roku prowadzę indywidualną praktykę lekarską, której zakres stopniowo poszerzałem aby w 2016 roku zakończyć pracę w w/w szpitalu w Rybniku i oddać się pracy opartej na indywidualnym podejściu i leczeniu moich pacjentów w ramach gabinetu lekarskiego. W chwili obecnej przyjmuję w czterech miejscach w Raciborzu, w Rybniku, Kędzierzynie- Koźlu oraz w Pszowie.

Od wielu lat współpracuję i jestem lub byłem lekarzem-konsultantem w dziedzinie psychiatrii w Domach Opieki i Domach Pomocy Społecznej w Raciborzu, Krzyżanowicach oraz w Zabełkowie. Z uwagi na moje zainteresowania (całościowa opieka psychiatryczna nad osobami w podeszłym wieku) i chęć dalszego rozwoju w 2016 roku rozpocząłem studia podyplomowe w dziedzinie Geriatria i Opieka Długoterminowa, a w 2017 roku studia te ukończyłem co wpłynęło na pogłębienie mojej wiedzy na temat opieki nad osobami w zaawansowanym wieku.

W swej praktyce opieram się na indywidualnym podejściu do pacjenta, rozmowie, próbie rozwiązania problemów wraz z pacjentem, ewentualnie przy zaangażowaniu bliskich, oczywiście za zgodą pacjenta. W procesie leczenia wykorzystuję metody leczenia farmakologicznego wraz z terapią psychologiczną.

 • depresje
  nerwice
  zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia snu
  zaburzenia pamięci
  otępienia
 • lęki
  psychozy: omamy i urojenia
  zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie
 • zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku
  uzależnienia

INFORMACJA


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przez Dominika Maślankę prowadzącego Specjalistyczną Praktykę Lekarską lek. med Dominik Maślanka w Raciborzu, przy ul. Podwale14/4:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dominik Maślanka prowadzący Specjalistyczną Praktykę Lekarską lek. med Dominik Maślanka w Raciborzu, przy ul. Podwale14/4, NIP 6391744675, z którym można skontaktować się pod wskazanym adresem lub pod numerem telefonu +48 693 495 957.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do:
- celów profilaktyki zdrowotnej, świadczenia usług medycznych, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
- dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
- dla celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane (udostępniane):
- Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
- organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
- osobom i podmiotom wskazany, w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 wraz z późniejszymi zmianami).
5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, zaktualizowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
6. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679,
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych. Dla celów dowodowych proszę o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna ale niezbędna do wykonania usługi medycznej u Administratora. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne dla wykonania usługi medycznej i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.